Ingenting egentlig…

11 sider

18 sider

0 sider

0 sider

0 sider

Ordet filosofi kommer fra det græske ord Φιλοσοφία, som betyder kærlighed til visdom

Φιλοσοφία er afledt af ordet for filosof: φῐλόσοφος, som er et ord sammensat af φῐ́λος (én, der elsker / holder af) og‎ σοφός (viden / visdom / håndværksmæssige evner).