Tonen a

Kammertonen er tonen ‘a’.
I toneskalaen (c – d – e – f – g – a – h – c) har tonen ‘a’ den tredjehøjeste frekvens.
Kammertonen ‘a’ ligger på klaveret i den midterste oktav – det er tangent nr. 49.

Skriv en kommentar